čtvrtek 22. května 2014

Evidence majetku v informačním systému Helios Orange

Praktická ukázka z informačního systému Helios Orange:

 • Stavy majetku lze zobrazit k libovolnému datu.
 • Ke každému inventárnímu číslu lze evidovat soupis příslušenství včetně jeho zobrazení k datu.
 • Nad kartami majetku lze porovnávat – účetní a daňové odpisy za zvolené období.
 • Ke každému inventárnímu číslu lze evidovat návazné doklady.
 • Evidence technického zhodnocení do limitu.
 • Stávající a předpokládaný vývoj pohybů majetku lze zobrazit přes finanční analýzu (účetní a daňové odpisy, zhodnocení, apod.)
Děkuji za pozornost a těším se na případnou spolupráci. Informační systém Helios Orange s propojením na eshop, nadstavby, atd.

pondělí 28. dubna 2014

Saldokonto SAPERTA - Helios Orange

 • Číslo účtu je automaticky dimenzí pro párování saldokontních složek.
 • Lze ručně párovat účetní zápisy s rozdílným párovacím znakem.
 • Saldokonto se aktualizuje on-line – ihned po účtování.
 • Lze sledovat saldokonto k datu.
 • Provázanost mezi účetním saldem a fakturačním saldem.
 • Vazba saldokonto na upomínky je zachována.
 • Při účtování vyrovnání saldokonta týkající se fakturace se vytvoří automaticky úhrada faktury.
 • Nad saldokontem se dají účtovat kurzové rozdíly včetně ocenění k datu.
 • Nad různými moduly jsou přehledové vazby na saldokonto.


Děkuji za pozornost a těším se na případnou spolupráci. Informační systém Helios Orange s propojením na eshop, nadstavby, atd.

středa 16. dubna 2014

Kontrola účetního salda na fakturační v IS Helios Orange

Praktická ukázka z informačního systému Helios Orange:

 • Do přehledu faktur lze napárovat příslušné účetní saldo.
 • Identifikace rozdílu – nad fakturou je přiřazena úhrada, fakturační saldo je 0, účetní vykazuje stav.
 • Dohledání příčiny – vyrovnání rozdílu saldokont.
Děkuji za pozornost a těším se na případnou spolupráci. Informační systém Helios Orange s propojením na eshop, nadstavby, atd.


středa 9. dubna 2014

Kontrola účetnictví na stav majetku v IS Helios OrangePraktická ukázka z informačního systému Helios Orange:

 • Stavy majetku lze zobrazit k libovolnému datu. 
 • Nad každou kartou majetku lze zobrazit odpovídající účetní zápisy, odpisy, zařazení, zhodnocení ... 
 • Pro každou kartu majetku lze zobrazit příslušné účty evidence - včetně stavu účtu za zvolené období. 
 • Přehledná sestava nám umožní kontrolu celkového stavu majetku na účetnictví. 
 • Kontrola účtování odpisů, pohybů.
Děkuji za pozornost a těším se na případnou spolupráci. Informační systém Helios Orange.

pátek 28. března 2014

Vyhodnocení stavů účtů k datu v IS Helios Orange

Vyhodnocení stavů účtů k datu

Praktická ukázka z informačního systému Helios Orange:
 • Stavy účtů lze zobrazit k libovolnému datu.
 • Stavy účtů lze zobrazit za střediska.
 • Za další účetní dimenze - zakázka, Nákladový okruh, vozidlo, zaměstnanec …
 • Vedle státních výkazů jsou k dispozici zjednodušené účetní sestavy.
 • Přímo z přehledu lze zobrazit příslušné účetní zápisy z deníku.
 • Lze zobrazit stavy účtů pomocí finanční analýzy.Děkuji za pozornost a těším se na případnou spolupráci. Informační systém Helios Orange.